Skip to content

Welkom bij Bloeiwijs

Praktijk voor psychodiagnostiek.

Voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid.

Bloeiwijs is gevestigd in Meppel.

Bureau Bloeiwijs te Meppel is een kleinschalige psychologie praktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in onderzoek bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. 

Wanneer er vragen zijn over het gedrag of het functioneren van kinderen kan psychologisch onderzoek helpend zijn en richting geven. Zeker wanneer een vermoeden van hoogbegaafdheid speelt.

Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Bij vermoedens van hoogbegaafdheid kan een intelligentietest veel duidelijkheid geven.

Bloeiwijs kijkt bij een intelligentieonderzoek niet alleen naar het totaal IQ, maar ook naar de sterktes en zwaktes in het profiel en naar de taakaanpak en werkhouding van kinderen. Daarnaast is er altijd oog voor aansluiting bij perfectionistische, gevoelige, creatieve of complex denkende kinderen. 

Breder psychologisch onderzoek

Bij het functioneren van een kind spelen meer aspecten mee dan alleen de intelligentie. In veel gevallen is het zinvol om naast het cognitief potentieel ook andere persoonskenmerken in kaart te brengen. Bloeiwijs doet onderzoek op maat, naar onder andere: 

  • sociale en emotionele ontwikkeling;
  • persoonlijkheid;
  • motivatie, faalangst of zelfbeeld. 

Hoogbegaafd kind

Is mijn kind hoogbegaafd? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Want wat is eigenlijk hoogbegaafdheid? En hoe herkennen we dit bij kinderen?

We weten dat hoogbegaafdheid meer omvat dan het hebben van een hoog IQ. We weten ook dat hoogbegaafde kinderen een zeer diverse groep vormen. En ondanks een hoog ontwikkelingspotentieel is goed functioneren voor deze kinderen zeker niet vanzelfsprekend. Onderpresteren, demotivatie, gedragsproblemen of problemen op sociaal of emotioneel vlak komen regelmatig voor.

Helaas is er bij veel mensen, waaronder professionals zoals leerkrachten en hulpverleners, nog altijd onvoldoende kennis van het brede scala aan gedragskenmerken, persoonlijkheidskenmerken en kwetsbaarheden die kunnen bestaan bij hoogbegaafde kinderen. Kenmerken van hoogbegaafdheid worden daardoor niet altijd makkelijk (h)erkend. Dit kan tot gevolg hebben dat onvoldoende bij een kind wordt aangesloten en dat een kind onvoldoende tot bloei komt op verschillende vlakken.   

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je (vermoedelijk) hoogbegaafde kind? Dan kun je bij Bloeiwijs een onderzoek laten uitvoeren.

Blog

redenen test hoogbegaafdheid of IQ-test

Zeven redenen om je kind te laten testen bij vermoedens van hoogbegaafdheid. En enkele om het niet te doen.

Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor een hoogbegaafdheidsonderzoek of IQ-test. En er zijn ook goede redenen om het niet te doen. We zetten er een aantal op
Lees meer
Wat is de beste leeftijd voor een IQ-test of hoogbegaafdheidsonderzoek?

Wat is de beste leeftijd voor een IQ-test of onderzoek naar hoogbegaafdheid?

De intelligentie van kinderen kan al op jonge leeftijd getest worden. Maar is het ook verstandig een kind al op jonge leeftijd een IQ-test te laten maken? Of kun beter
Lees meer
Jongetje met donkere huidskleur met nadenkende, peinzende blik om filosoferend hoogbegaafd jongetje weer te geven.

Filosoferen met hoogbegaafde kinderen. Leuk én leerzaam!

Wist je dat filosoferen met kinderen ontzettend leuk en leerzaam is? En dat het juist bij hoogbegaafde kinderen ontzettend goed past? In dit blog lees je waarom filosoferen met hoogbegaafde
Lees meer