Skip to content

Aanbod & tarieven

Vrijblijvende kennismaking

Kom langs of maak een telefonische afspraak voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken en om een indruk te krijgen van hoe ik werk en wat ik voor u en uw kind kan betekenen. Op basis van dit gesprek kunt u besluiten of u een aanmelding wilt doen.

Gratis

Breed intelligentieonderzoek

Bij vragen over intelligentie vanuit een breder beeld van het functioneren van uw kind.

Een breed intelligentieonderzoek is een uitgebreid onderzoek, om inzicht te krijgen in het cognitief functioneren van een kind. Er is niet alleen aandacht voor de totale intelligentie van een kind (totaal IQ-score), maar ook voor eventuele sterke of zwakke kanten van de intelligentie. Het onderzoek omvat:

 • Persoonlijk intakegesprek
 • Intelligentieonderzoek 
 • Evt. telefonisch contact met de leerkracht
 • Uitgebreide schriftelijke rapportage
 • Persoonlijk adviesgesprek

Kosten Breed Intelligentieonderzoek: 680 euro

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Aanbevolen bij vermoedens van (hoog)begaafdheid, voor een compleet beeld.

In een hoogbegaafdheidsonderzoek wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van een kind en de aanwezigheid van kenmerken van hoogbegaafdheid. Het omvat:

 • Persoonlijk intakegesprek
 • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese
 • Onderzoek naar persoonskenmerken die passen bij een beeld van hoogbegaafdheid (waaronder gevoeligheid en creativiteit)
 • Breed intelligentieonderzoek
 • Evt. telefonisch contact met de leerkracht
 • Uitgebreide schriftelijke rapportage
 • Persoonlijk adviesgesprek

Kosten hoogbegaafdheidsonderzoek: 880 euro

Hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS

Aanbevolen bij vermoedens van (hoog)begaafdheid, in combinatie met aanvullende vragen op het vlak van adaptieve, sociale of emotionele ontwikkeling, of executieve functies.

Bij een hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS wordt het ‘standaard’ hoogbegaafdheidsonderzoek uitgebreid met onderzoek op meer specifieke gebieden.

 • Persoonlijk intakegesprek
 • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese
 • Onderzoek naar persoonskenmerken die passen bij een beeld van hoogbegaafdheid (waaronder gevoeligheid en creativiteit)
 • Breed intelligentieonderzoek
 • Evt. telefonisch contact met de leerkracht
 • Uitgebreide schriftelijke rapportage
 • Persoonlijk adviesgesprek

Afhankelijk van de onderzoeksvraag worden aanvullende onderzoeksmiddelen ingezet. Dit kan zijn op het gebied van adaptieve vaardigheden, emotionele en sociale ontwikkeling, persoonlijkheid, schoolbeleving of executieve functies.

Wanneer een hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS wenselijk is, breng ik graag eerst samen uw vraag goed in beeld. Vervolgens bekijk ik welke onderzoeksmethode passend is. Ik bekijk dus per kind wat in kaart gebracht moet worden en maak een pakket op maat. De prijs hieronder is een indicatie en voor de meeste vragen toereikend.

Kosten Hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS: 1.100 euro.

Goed om te weten

 • Onderzoeken worden over het algemeen niet vergoed. Ik heb geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars. Meestal zijn ouders de opdrachtgever. In sommige gevallen werk ik in opdracht van een school of als ‘onderaannemer’ van een vergoede zorgverlener.
 • In overleg is het altijd mogelijk om in termijnen te betalen. 
 • Voor niet nagekomen afspraken breng ik €90,00 in rekening.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?