Skip to content

Tests & Onderzoek bij Bloeiwijs

Het aanbod van Bloeiwijs

Ouders en scholen kunnen bij Bureau Bloeiwijs terecht wanneer er vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong bij een kind. Bloeiwijs helpt door inzicht te bieden en praktische adviezen te geven voor opvoeding, onderwijs of de persoonlijke ontwikkeling van een kind. 

Een hoogbegaafdheidsonderzoek kan veel duidelijkheid geven

Bureau Bloeiwijs biedt verschillende soorten onderzoek voor kinderen en jongeren waarbij een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid wordt vermoed. Afhankelijk van de vraag kan worden gekozen voor:

Ik denk graag mee welk type onderzoek het beste past bij jullie vraag.

Wanneer kies je voor een onderzoek?

Herken je aanpassingsgedrag of onderpresteren bij je kind; lijkt je kind zich te vervelen; lijkt het alsof de leerkracht het over een ander kind heeft dan het kind dat je thuis kent; spelen er bepaalde klachten die verband kunnen houden met (hoog)begaafdheid of wil je het gedrag van je kind beter begrijpen? Dan kan een onderzoek meer duidelijkheid geven.

Ook wanneer er gedacht wordt aan onderwijsaanpassingen zoals een groep versnellen, kan een objectief onderzoek deze beslissing onderbouwen. Daarnaast zijn er de laatste jaren steeds meer speciale klassen gekomen voor hoogbegaafde leerlingen. Bij aanmelding hiervoor wordt over het algemeen om een onderzoeksrapport gevraagd.

Er zijn diverse redenen om al dan niet voor een hoogbegaafdheidsonderzoek of intelligentieonderzoek te kiezen. Ook de leeftijd van je kind kan een rol spelen. Het is goed als ouders zelf een weloverwogen afweging te maken, passend bij jullie behoefte en situatie. Heb je behoefte daarover van gedachten te wisselen, maak dan gerust een vrijblijvende afspraak

Specialist hoogbegaafdheid

Het onderzoeken van mogelijk (hoog-)begaafde kinderen is een specialisme. Kenmerken als faalangst, perfectionisme, complex en creatief denken kunnen erg van invloed zijn op hoe een kind reageert op taken. Het is van belang om dit als onderzoeker te herkennen, zodat het kind gemotiveerd kan worden te laten zien wat het daadwerkelijk kan. En, zodat onderzoeksresultaten op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Bij vermoedens van een ontwikkelingsvoorsprong, is het daarom aan te raden om te kiezen voor iemand die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zeker kinderen die wat gevoeliger zijn, of bij wie sprake lijkt te zijn van onderpresteren, vragen om een specifieke benadering. Iemand met kennis van hoogbegaafdheid zal bepaalde kenmerken en gedragingen beter kunnen plaatsen en gerichter advies kunnen geven.

Visies en werkwijzen van psychologen en orthopedagogen kunnen onderling van elkaar verschillen. Wil je meer weten over mijn visie en werkwijze? Neem dan contact op.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?