Skip to content

BOEKENTIP: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen – James T. Webb et al.

Hoogbegaafde kinderen hebben, net als andere kinderen, ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling.  Maar we kunnen hen pas op de juiste manier helpen en begeleiden als we écht inzien waarin zij van andere kinderen verschillen. 
Dit boek helpt je om hoogbegaafde kinderen beter te begrijpen en laat je zien hoe je hen kunt begeleiden in hun intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling. 
Het behandelt een breed scala aan onderwerpen, is goed onderbouwd en zeer volledig. Onmisbaar voor ouders van hoogbegaafde kinderen en een bron van informatie voor professionals!
"Ouders van hoogbegaafde kinderen kunnen hen helpen te leren omgaan met de bijzondere uitdagingen waar ze hoe dan ook mee te maken zullen krijgen." p.1

Korte inhoud

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen veel bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtewereld van hoogbegaafde kinderen. De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen. Daarvoor geeft dit boek een schat aan praktische tips en adviezen. De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted Children is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. De auteurs zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland. Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

Kinderen met hoge intellectuele capaciteiten hebben bepaalde voordelen in vergelijking met andere kinderen. (...) Dat neemt niet weg dat ook hoogbegaafde kinderen te maken krijgen met problemen en uitdagingen." p.5

Mijn mening

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is een van mijn favoriete boeken voor ouders. Ik noemde het al in de inleiding, het helpt je hoogbegaafde kinderen écht te begrijpen. De auteurs hebben enorm veel kennis van hoogbegaafdheid en dat zie je terug in dit boek.

Het boek begint met een uitgebreide beschrijving van wat hoogbegaafdheid is en van de vele kenmerken die hoogbegaafde kinderen kunnen hebben. In de hoofdstukken die daarna volgen wordt duidelijk wat dit betekent voor hun behoeftes en voor hoe zij dingen ervaren. Zo wordt op een prettige manier een lijntje gelegd naar hoe je als ouder het beste hiermee om kunt gaan. Wat je beter wel of niet kunt doen (en waarom) en hoe je dat kunt aanpakken. 

Onderwerpen als communicatie, motivatie, perfectionisme, intensiteit, zelfdiscipline, en omgang met leeftijdsgenoten komen uitgebreid aan bod. Ook gaat het in op uitdagingen binnen het gezin, in de opvoeding en op school. Ook leerproblemen en andere problemen waar hoogbegaafde kinderen tegenaan kunnen lopen, zoals onderpresteren, stress of depressies komen uitvoerig aan de orde.

In het boek staan veel voorbeelden van herkenbare situaties en gebeurtenissen, hoe hoogbegaafde kinderen deze beleven en hoe je als ouder daarop zou kunnen reageren. Het is (soms pijnlijk) herkenbaar hoe ingewikkeld het voor ouders kan zijn. De praktische tips voor ouders zijn dan ook heel bruikbaar! 

Dit is een van de meest volledige boeken over hoe je hoogbegaafde kinderen kunt ondersteunen bij hun intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling. 

"Om hoogbegaafde kinderen te helpen en ondersteunen, moeten we eerste erkennen dat deze kinderen door en door anders zijn."

BOEKEN VOOR EN OVER HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Er zijn veel boeken geschreven voor en over hoogbegaafde kinderen. Het is niet altijd makkelijk om door de bomen het bos te zien. Wat zijn nu echt aanraders? Welke boeken moet je gelezen hebben als ouder van een hoogbegaafd kind? En wat zijn nu leuke boeken die hoogbegaafde kinderen zelf aanspreken? Via dit blog deel ik graag mijn boekentips met je.

Boekentips van Bloeiwijs

Ik ben echt gek op boeken. Altijd al geweest. Ook onze kinderen houden enorm van lezen en voorgelezen worden. Omdat ik best een beetje een boekenverslaving heb, en velen dat weten, krijg ik regelmatig de vraag of ik nog boekentips heb. Nou, die heb ik meestal wel. En ik vind het erg leuk vind om te vertellen over de boeken waar ik enthousiast over ben. Zo ontstond gaandeweg het idee om mijn boekentips te delen in dit blog. 

Om een beetje focus aan te brengen (ik vind heel veel interessant…), beperk me in mijn blog tot boeken rond het brede thema hoogbegaafdheid. Ik hou het graag positief, dus ik beperk me daarnaast tot boeken waar ik en/of mijn kinderen enthousiast over zijn (dat zijn niet altijd dezelfde boeken overigens). 

Boeken voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Door mijn werk heb ik goed zicht op interessante literatuur voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Er komt veel voorbij. Ik vind het natuurlijk, als onderzoeker en bookaholic, ook leuk om bij te houden of er nieuwe, interessante boeken verschijnen over hoogbegaafdheid en daaraan verwante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als gevoeligheid, creativiteit, of perfectionisme.

In dit blog deel ik tips voor boeken waarvan ik denk dat die voor ouders van hoogbegaafde kinderen interessant kunnen zijn.

Boeken voor hoogbegaafde kinderen en jongeren

Ieder (hoogbegaafd) kind is uniek. En niet ieder hoogbegaafd kind zal dezelfde boeken leuk vinden. De een houdt van informatieve boeken, de ander van prentenboeken of jeugdliteratuur en de volgende leest het liefst een stripverhaal. Dat is geheel afhankelijk van de interesses van het kind, zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsniveau.

In dit blog deel ik daarom een breed scala aan boekentips, die om uiteenlopende redenen interessant kunnen zijn voor hoogbegaafde kinderen of jongeren. Dat zijn soms boeken die speciaal voor hoogbegaafde kinderen geschreven zijn. Maar dat kunnen ook heel goed boeken zijn die niet specifiek geschreven zijn met die doelgroep voor ogen. Maar die toch heel goed aansluiten, vanwege bijvoorbeeld het thema, of bepaalde kenmerken. Dat licht ik dan uiteraard toe in het blog.

Lissa leest

Tijdens de voorbereidingen voor dit blog werd mijn dochter Lissa (10) superenthousiast. Zij wilde heel graag zelf andere kinderen vertellen over haar favoriete boeken. Hartstikke leuk idee natuurlijk. 

En zo werken we af en toe samen. Ik geeft tips over boeken en Lissa vertelt over boeken die zij gelezen heeft. Zo kunnen we boeken reviewen vanuit meerdere perspectieven. We geven altijd onze eerlijke mening en zijn het niet altijd helemaal met elkaar eens… 

Lees meer:

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?