Skip to content

Disclaimer

Bureau Bloeiwijs (Kamer van Koophandel: 80787703), verleent u hierbij toegang tot www.bloeiwijs.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Inhoud

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergaard en samengesteld. Bureau Bloeiwijs spant zich in om de inhoud van www.bloeiwijs.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Bureau Bloeiwijs biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of up to date is.

Bureau Bloeiwijs behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van www.bloeiwijs.com aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Bureau Bloeiwijs aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up to date zijn van de op deze website aangeboden informatie.

De informatie op www.bloeiwijs.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide opdrachtbevestiging of offerte van Bureau Bloeiwijs.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.bloeiwijs.com onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Deze website bevat links naar andere websites. Bureau Bloeiwijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Bureau Bloeiwijs. Wanneer u een artikel of een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan het NIP. Bij de publicatie dient de auteur en de bron vermeld te worden.

U mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Meer informatie?