Skip to content

Hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS

Hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS bij Bloeiwijs

Soms is er meer nodig dan een hoogbegaafdheidsonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van een kind (relaties met andere kinderen, werkhouding, mogelijk onderpresteren), of de vraag is of een kind toe is aan versnellen. Wanneer vragen meer specifiek of complex zijn kan een hoogbegaafheidsonderzoek worden uitgebreid met onderzoek op meer specifieke gebieden.

Bij een hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS wordt het ‘standaard’ hoogbegaafdheidsonderzoek uitgebreid met onderzoek op meer specifieke gebieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van adaptieve vaardigheden, emotionele en sociale ontwikkeling, persoonlijkheid, school- of competentiebeleving of executieve functies. 

Wanneer een hoogbegaafdheidsonderzoek PLUS wenselijk is, breng ik graag eerst samen de vraag goed in beeld. Vervolgens bekijk ik welke onderzoeksmethode passend is. Ik bekijk dus per kind wat in kaart gebracht moet worden en maak een pakket op maat. 

Wanneer een Hoogbegaafdheidonderzoek PLUS?

Bij vermoedens van (hoog)begaafdheid, in combinatie met aanvullende vragen op het vlak van adaptieve, sociale of emotionele ontwikkeling, of executieve functies.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?