Skip to content

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Hoogbegaafdheidsonderzoek bij Bloeiwijs

In lijn met mijn visie is een hoogbegaafdheidsonderzoek bij Bloeiwijs meer dan het afnemen van een IQ-test. Hoogbegaafdheid is immers meer dan IQ. In een hoogbegaafdheidsonderzoek kijk ik uitgebreid naar de ontwikkeling van een kind en de aanwezigheid van verschillende kenmerken die veel worden gezien bij hoogbegaafde kinderen. 

Bij een hoogbegaafheidsonderzoek breng ik het cognitief functioneren van een kind in beeld door middel van een breed intelligentieonderzoek. Daarnaast worden andere kenmerken van hoogbegaafdheid, in het bijzonder creativiteit en gevoeligheid, zorgvuldig onderzocht door een combinatie van tests, vragenlijsten en tekeningen. Hierbij kijk ik niet alleen naar resultaten. Mijn observaties tijdens het onderzoek zijn zeker zo waardevol. 

Voor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid en ontwikkeling van een kind, is daarnaast informatie vanuit ouders erg belangrijk. Ouders kennen hun kind immers het beste. Met toestemming neem ik ook graag (telefonisch) contact op met de leerkracht van een kind.

Bloeiwijs onderscheidt zich door verder te kijken dan testscores. Ik werk vanuit de gedachte dat kinderen hun potentieel ontwikkelen in interactie met hun omgeving. Daarom kijk ik naar het kind als geheel, hoe het zich ontwikkelt en gedraagt, hoe creatief en gevoelig het is, hoe het omgaat met anderen, waar talenten en kwetsbaarheden liggen. Zo ontstaat inzicht in wat een kind kenmerkt en wat het nodig heeft om te groeien en bloeien op eigen wijze.

Ik werk vanuit oprechte interesse, verbinding en echt contact met kinderen. Ik denk dat dit essentieel is, zeker bij gevoelige kinderen. Wanneer kinderen zich op hun gemak voelen en zich gewaardeerd voelen kunnen ze het beste van zichzelf laten zien. En dat is bij een testsituatie natuurlijk van groot belang.

Een hoogbegaafdheidsonderzoek resulteert in een uitgebreid onderzoeksverslag met zeer gerichte praktische tips voor onderwijs, opvoeding en het kind zelf.

Wanneer een hoogbegaafdheidsonderzoek?

Een hoogbegaafdheidsonderzoek wordt aangeraden bij vermoedens van hoogbegaafdheid. Uitgangspunt voor het onderzoek is een achterliggende vraag, waarbij het nodig is om breder te kijken dan alleen intelligentie. Bijvoorbeeld wanneer u zich afvraagt of het aanbod op school voldoende aansluit, of u (het gedrag van) uw kind beter wilt begrijpen. Belangrijker dan de vraag ‘is mijn kind hoogbegaafd?’ is daarbij de vraag: ‘welke kenmerken die passen bij een beeld van (hoog)begaafdheid zijn bij mijn kind te herkennen en wat betekent dit voor wat hij/zij nodig heeft?’

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?