Skip to content

Breed Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Breed intelligentieonderzoek (IQ-test) bij Bloeiwijs

Met een intelligentieonderzoek wordt het cognitief functioneren van een kind gemeten. Dit wordt ook wel een IQ-test genoemd.

Een intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende taken. Deze taken doen een beroep op verschillende onderdelen van de intelligentie. Doordat de test genormeerd is kunnen de resultaten van het kind worden vergeleken met een grote onderzoeksgroep van kinderen dezelfde leeftijd. Een intelligentietest is gestandaardiseerd: er zijn strikte regels voor de afname, zodat iedereen de test in vergelijkbare omstandigheden maakt. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van de intelligentie (het IQ) van een kind. 

Bureau Bloeiwijs kijkt uitgebreid naar het complete intelligentieprofiel. Het onderzoeksrapport beschrijft niet alleen de totale intelligentie, maar ook de verschillende cognitieve vaardigheden, wat de sterke kanten van een kind zijn en met welke vaardigheden een kind meer moeite heeft. De observaties tijdens het onderzoek geven aanvullende informatie over onder andere contactlegging, taalgebruik, manier van denken, werkhouding, concentratie en omgaan met falen. Zo ontstaat een vollediger beeld van wat een kind nodig heeft.

Ik maak gebruik van de intelligentietests van Wechsler: de WISC-V-NL, voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en de WPPSI-IV-NL, voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Dit zijn de meest gebruikte intelligentietests in Nederland en vele andere landen, met een goede theoretische onderbouwing (CHC-model). Beide zijn recentelijk herzien en vervangen de verouderde voorgangers. Daarnaast heb ik de beschikking over de KIQT+, een nieuwe IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar.

Deze keuze voor een intelligentietest wordt gebaseerd op de onderzoeksvraag en uiteraard de leeftijd van het kind. Ik verken graag samen met ouders en/of opdrachtgever wat de best passende test is!

Wanneer een breed intelligentieonderzoek?

Een breed intelligentieonderzoek wordt aangeraden wanneer er geen problemen of zorgen zijn op het vlak van gedrag of ontwikkeling en er enkel een specifieke vraag is over het intelligentieniveau. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor toelating tot onderwijs voor hoogbegaafden of een plusklas.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?