Skip to content

Is mijn kind hoogbegaafd?

  • Mijn zoon is vier, kan al lezen, moeilijke puzzels maken en kent de namen van alle dino’s. Hij gaat nu naar school, maar daar zien ze niets bijzonders. Hij doet gewoon met de rest mee. We dachten eerst dat hij misschien wel een ontwikkelingsvoorsprong had, maar nu gaan we twijfelen. Hebben we het nu zo verkeerd gezien? 
  • Onze dochter raakt steeds minder gemotiveerd om naar school te gaan. Ze vindt school saai en zegt dat ze zich verveelt. Heeft ze meer uitdaging nodig? Hoe kunnen we haar helpen om weer gemotiveerd te raken?
  • Onze jongste is op school een voorbeeldig kind, maar thuis heeft hij steeds vaker driftbuien. We zien bij hem veel kenmerken van hoogbegaafdheid. Kan het zijn dat dat een rol speelt? Hoe kunnen we hem het beste begeleiden?

Vermoedens van hoogbegaafheid

Bovenstaande vragen zijn een greep uit de vele vragen die opkomen bij ouders van (hoog-)begaafde kinderen. Als ouder merk je vaak wel dat er ‘iets’ is met je kind. Misschien merk je dat je kind zich sneller ontwikkelt dan andere kinderen of vermoed je dat het hoogbegaafd is. Maar je weet het niet zeker. Je ziet wel dat je kind op soms intelligenter lijkt dan andere kinderen, maar op andere momenten lijken andere kinderen minstens zo vaardig als jouw kind.

Onderzoek toont aan dat heel beeld dat ouders hebben van de begaafdheid van hun kind meestal klopt. Maar toch heb je wellicht onvoldoende vertrouwen in je eigen beeld. En dus dringt zich de vraag op: is mijn kind hoogbegaafd? 

Zoals hieronder wel zal blijken is de vraag of je kind hoogbegaafd is niet altijd eenvoudig te beantwoorden.

Wat is hoogbegaafdheid?

Wat is precies hoogbegaafdheid? Wetenschappers en practici zijn hier nog niet over uit. Er zijn veel verschillende definities en theorieën over hoogbegaafdheid. Tegenwoordig is men het er wel over eens dat hoogbegaafdheid meer is dan het hebben van een hoog IQ.

Hoogbegaafde kinderen denken, voelen en ervaren wezenlijk anders dan andere kinderen. Bureau Bloeiwijs werkt daarom vanuit de visie dat het belangrijk is verder te kijken dan de score op een IQ-test en breed te kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn bijvoorbeeld in een intelligentieonderzoek niet alleen de cijfers belangrijk, en wordt in een psychologisch onderzoek naar meer gekeken dan de intelligentie, zodat diepgaander inzicht ontstaat. Hierdoor kunnen we hoogbegaafde kinderen beter begrijpen en begeleiden.

Dé hoogbegaafde bestaat niet

Veel mensen denken nog steeds dat alle hoogbegaafde kinderen genieën zijn, die in alles ver vooruit zijn op hun leeftijdsgenoten en op school overal in uitblinken. Maar dat is zeker niet het geval. Hoogbegaafdheid kan zich op allerlei verschillende manieren uiten. Ieder kind is immers uniek. Ieder kind heeft z’n eigen persoonlijkheid en interesses, leeft in zijn eigen unieke omgeving en reageert op zijn eigen manier op situaties. Zo gaat ook ieder hoogbegaafd kind op eigen, unieke manier met zijn hoogbegaafdheid om.

Sommige kinderen blinken inderdaad uit op school. Terwijl anderen juist floreren op gebieden buiten school. Sommige kinderen zijn ontzettend perfectionistisch en leggen de lat voor zichzelf erg hoog. Terwijl anderen geen opvallende prestaties leveren. Er zijn hoogbegaafde kinderen die zelfs gaan onderpresteren. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben een grote vriendenkring. Terwijl anderen zich een buitenbeentje voelen en moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen.

Een hoogbegaafd kind heeft de potentie om heel goed te presteren op meerdere gebieden, maar dat komt lang niet altijd tot uiting. Dat maakt het ook zo lastig om hoogbegaafde kinderen te signaleren.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Ondanks alle verschillen hebben hoogbegaafde kinderen ook een aantal kenmerken met elkaar gemeen, waarin zij verschillen van andere kinderen. Deze veel voorkomende kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen een indicatie geven of er bij een kind mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid. Maar ook hierbij kan worden opgemerkt: een kind zal zelden aan alle kenmerken voldoen en ook hierin zijn veel individuele verschillen.

Test hoogbegaafdheid kind

Ieder kind is uniek. Veel belangrijker dan de vraag ‘is mijn kind hoogbegaafd?’ is daarom de vraag: ‘welke kenmerken zijn bij mijn kind te herkennen en wat betekent dit voor wat hij/zij nodig heeft?’

Bureau Bloeiwijs helpt graag om hierop een antwoord te vinden door middel van een psychodiagnostisch onderzoek. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?