Skip to content

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Het is lastig om te spreken over dé kenmerken van hoogbegaafde kinderen.  Geen enkel kind is hetzelfde. Kinderen verschillen van elkaar in persoonlijkheid en temperament en de omgeving waarin ze opgroeien. Ook het stereotiepe hoogbegaafde kind bestaat niet.

Toch zien we in de literatuur dat er een aantal kenmerken zijn die veel voorkomen bij hoogbegaafde kinderen en die vaak al vanaf jonge leeftijd opvallen.

 • Wijze blik, al snel gericht kijken en lachen.
 • Vroeg bereiken van mijlpalen als omdraaien, zitten, kruipen en lopen.
 • Sterk geheugen.
 • Jong inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Snelle taalontwikkeling, rijke woordenschat.
 • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid, onderzoekend.
 • Perfectionisme, hoge verwachtingen stellen aan zichzelf.
 • Interesse in complexe of levensbeschouwelijke onderwerpen.
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel.
 • Creatieve manier van denken.
 • Autonoom: zelfstandig, de leiding nemen, een sterke eigen wil.
 • Meer aansluiting met oudere kinderen of volwassenen dan met leeftijdsgenootjes.
 • Intens gevoelsleven, hevige emoties.
 • Hoge mate van empathie en betrokkenheid, sfeergevoelig.
 • Veel energie, altijd ergens mee bezig, weinig slaap nodig.
 • Gevoeligheid voor geluiden, geuren, smaken, aanraking of muziek.
 • Vroege interesse in cijfers en letters, in boeken en lezen.
 • Voor de leeftijd moeilijke spelletjes spelen of puzzels maken.
 • Voor de leeftijd gedetailleerde (mens)tekeningen maken.

Het is goed hierbij te bedenken dat een kind niet al deze kenmerken hoeft te hebben. En omgekeerd geldt ook: als een kind eigenschappen heeft uit deze lijst, betekent dat niet per se dat er sprake is van hoogbegaafdheid.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?