Skip to content

Waarom Bureau Bloeiwijs?

Waarom kiezen voor Bureau Bloeiwijs?

Er zijn verschillende redenen om voor Bloeiwijs te kiezen.

Kennis en ervaring

Bij Bloeiwijs wordt het onderzoek uitgevoerd door een universitair geschoolde, ervaren psycholoog, gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid.  Ik voer het hele onderzoekstraject uit, dus neem ook zelf de tests af bij de kinderen.

  • Een persoonlijke en professionele werkwijze
  • Iemand die verder kijkt dan scores en oog heeft voor het kind als geheel
  • De nadruk op wat een kind nodig heeft, niet op het plakken van een label
  • Een rustig en integer persoon, die ook bij gevoelige, onderpresterende kinderen kan aansluiten
  • Uitgebreide verslaglegging met praktisch toepasbare adviezen voor opvoeding en onderwijs
  • Inzicht en (h)erkenning, waarmee u weer verder kunt

Specialist hoogbegaafdheid

Het onderzoeken van mogelijk (hoog-)begaafde kinderen is een specialisme. Kenmerken als faalangst, gevoeligheid, perfectionisme, complex en creatief denken kunnen erg van invloed zijn op hoe een kind reageert op taken. 

In principe is iedere afgestudeerde psycholoog of orthopedagoog bevoegd om een intelligentietest af te nemen. Bij vermoedens van een ontwikkelingsvoorsprong, is het echter aan te raden om te kiezen voor iemand die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zeker kinderen die wat gevoeliger zijn, of bij wie sprake lijkt te zijn van onderpresteren, vragen om een specifieke benadering om te kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben.  Ook zal iemand met kennis van hoogbegaafdheid bepaalde kenmerken en gedragingen beter kunnen plaatsen en gerichter advies kunnen geven. 

Visies en werkwijzen van psychologen en orthopedagogen kunnen onderling van elkaar verschillen. Neemt gerust contact op om na te gaan of mijn werkwijze je aanspreekt

Voeg je koptekst hier toe

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ispum test dasd