Skip to content

De werkwijze in 8 stappen

1. Oriëntatie

De eerste stap is meestal een oriënterend gesprek tussen mij en de ouders. Tijdens dit gesprek maken we kennis, krijg ik een eerste indruk van de vraag en krijgen ouders een indruk van hoe ik werk en wat ik kan betekenen. Op basis van dit gesprek kan worden besloten een aanmelding te doen. 

2. Aanmelding

Als je je kind wilt aanmelden voor onderzoek, dan kan dit door het invullen en retourneren van het aanmeldingsformulier. Om het aanmeldingsformulier te ontvangen kun je mij mailen op info@bloeiwijs.com, of het contactformulier op de website invullen. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen.

Wanneer het aanmeldingsformulier door mij retour is ontvangen, dan wordt dat als een definitieve aanvraag voor een onderzoek beschouwd. Ik neem daarna telefonisch of per e-mail contact op, om een intake- en onderzoeksdatum vast te leggen.

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van aanmeldingsdatum (dit is de datum waarop het aanmeldingsformulier bij mij binnen is). 

Ik streef naar een wachttijd van maximaal 6-8 weken, maar dit kan in de loop van het jaar variëren. Ik werk niet met wachtlijsten. Om te voorkomen dat de wachttijd te lang wordt, maak ik soms gebruik van een tijdelijke aanmeldstop. Deze wordt dan aangekondigd op de contactpagina van de website. 

3. Invullen vragenlijsten

Na aanmelding ontvang je, afhankelijk van de onderzoeksvraag, een of enkele vragenlijsten. Hierin wordt uitvoeriger ingegaan op de lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind, zijn/haar gedrag, eventuele problemen/zorgen, de gezinssituatie en het functioneren op school. 

4. Intakegesprek

In het intakegesprek bespreken we jullie situatie, kijken we welke vragen en zorgen er precies zijn, en gaan we in op de ontwikkeling en het gedrag van het kind en is ook alle ruimte om vragen te stellen over de werkwijze.

Tijdens het intakegesprek proberen we samen te verhelderen welk onderzoek het beste bij jullie vraag aansluit. Soms is dit snel duidelijk, soms is er wat meer maatwerk nodig. Het kan ook zijn dat er vooraf een duidelijk idee is, maar dat tijdens de intake blijkt dat een andere vorm van onderzoek passender is. Na de intake wordt vastgelegd hoe het onderzoek eruit zal zien en na instemming daarmee kan het onderzoek starten.

Ik vind het belangrijk dat beide ouders/verzorgers aanwezig zijn bij de intake. Bij kinderen vanaf 16 jaar is het ook nodig dat het kind er zelf bij is. Jongere kinderen zijn niet aanwezig bij het intakegesprek. Zij krijgen een bij hen passende uitleg en kennismaking op de dag van het onderzoek zelf. Voor sommige kinderen is het belangrijk dat zij de onderzoeker vooraf al eens gezien of gesproken hebben. In dat geval kunnen we altijd zoeken naar een manier om dat mogelijk te maken. 

Indien nodig worden na dit gesprek nog enkele aanvullende vragenlijsten toegezonden, of ter plekke ingevuld.   

5. Het onderzoek

Op de dag van onderzoek maken we eerst even in alle rust kennis. Dit geeft het kind de gelegenheid om alles in zich op te nemen en zich te ontspannen. Wanneer we het gevoel hebben dat het kind zich voldoende op zijn/haar gemak voelt kan het onderzoek van start gaan.

Ouders zijn niet bij het onderzoek zelf aanwezig. Omdat ik geen wachtruimte heb, kunnen ouders tussentijds iets anders gaan doen. Het is handig om dan telefonisch bereikbaar te blijven. Ik neem contact op wanneer we bijna klaar zijn.

De intelligentietest bestaat uit diverse onderdelen, met allerlei verschillende opdrachten/taken. Deze beginnen eenvoudig en worden steeds een stukje moeilijker. Bij sommige onderdelen wordt de tijd opgenomen. ​Bij een hoogbegaafdheidsonderzoek neem ik naast de intelligentietest ook nog andere tests af bij het kind. Afhankelijk van de vraagstelling en de leeftijd van het kind kunnen dit bijvoorbeeld vragenlijsten zijn over hoe het kind zich voelt of gedraagt, lijsten met zinnen om aan te vullen, of het maken van tekeningen. Om een beeld te krijgen van de belevingswereld van het kind, maak ik waar nodig ook gebruik van spel en gesprekken.

Een onderzoek is best inspannend. Dus we nemen tussentijds ook pauze, waarin er wat gegeten en gedronken kan worden. Ik vraag ouders hiervoor zelf iets te eten en te drinken voor het kind mee te nemen.

Een bijzondere voorbereiding op het onderzoek is niet echt nodig. De meeste kinderen ervaren een onderzoek als een leuke, stimulerende, maar wel zeer intensieve dag. Ouders kunnen hun kind vertellen dat het allerlei werkjes, en ‘denk’puzzels gaat doen. De opdrachten bestaan uit vragen en bijvoorbeeld plaatjes met een opdracht erbij, waarbij je goed moet nadenken. Ik raad af om het onderzoek te omschrijven als ‘spelletjes doen’; dit kan verkeerde verwachtingen geven bij een kind. Ik raad over het algemeen aan om zo open mogelijk te zijn tegenover uw kind over de reden van het onderzoek.

Het is belangrijk dat het kind fit is voor het onderzoek. Als het kind ziek is, is het beter het onderzoek uit te stellen.

6. Onderzoeksrapport

Na het onderzoek analyseer ik de resultaten en maak ik een concept onderzoeksrapport. In dit rapport staan de onderzoeksvraag, voorinformatie van de ouders of de school over het kind, de gehanteerde onderzoeksmiddelen, de onderzoeksresultaten, de beantwoording van de onderzoeksvraag en de adviezen. Ouders krijgen dit rapport binnen 14 dagen na het onderzoek toegestuurd.

7. Eindgesprek

Na bestudering van het onderzoeksrapport volgt een gesprek over het onderzoek en de resultaten en adviezen. In dit gesprek kunnen we ingaan op eventuele vragen die u hierover heeft en kan ik een nadere toelichting geven indien gewenst. 

8. Afronding

Het onderzoeksrapport wordt door mij definitief gemaakt, ondertekend en aan de ouders toegezonden. Na afloop van het gehele onderzoeksproces ontvangen de ouders (of de school) de factuur.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?