Skip to content

Wie ben ik?

Wie ben ik

Ik ben Alma Akkerman (1978). Ik ben getrouwd en trotse moeder van twee kinderen: een dochter (2011) en een zoon (2014). Ik ben afgestudeerd als bedrijfskundige en psycholoog (klinische psychologie in combinatie met neuro- en biopsychologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen en ben in 2016 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ik heb ruim 15 jaar gewerkt als gedragswetenschapper. Ik heb gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische klachten, mensen met ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen. Met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Eén van de mooiste onderdelen van mijn werk is psychologisch onderzoek, oftewel diagnostiek. Ik vind het heerlijk om te mogen uitzoeken hoe iemand in elkaar zit en wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Als gedragswetenschapper heb ik veel kennis en ervaring kunnen opdoen met onderzoek naar intelligentie, sociale en emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid, maar ook eventuele bijkomende problemen als ADHD, ASS of depressieve klachten kwamen veelvuldig voorbij.

Naast psychologisch onderzoek hield ik mij als gedragswetenschapper bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dat resulteerde in een promotieonderzoek naar inclusie en werkplezier van mensen met een verstandelijke beperking. Na mijn promotie ben ik mij blijven bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, maar ontstond er gaandeweg ook ruimte voor een nieuwe uitdaging.

Hoe hoogbegaafdheid op mijn pad kwam

Onze oudste bleek zich erg vlot te ontwikkelen en het op cognitief gebied erg goed te doen. We hadden het al eens gehad over een ontwikkelingsvoorsprong. Toen zij naar de basisschool ging merkten we tot onze verbazing dat zij het helemaal niet zo naar haar zin had op school. Op school viel ze ook niet op en wekte ze niet de indruk dat ze meer in haar mars had. Hadden we het dan zo verkeerd gezien? Na lang wikken en wegen besloten we een onderzoek te laten doen naar haar ontwikkeling. Uit dat onderzoek bleek dat zij veel kenmerken had van hoogbegaafdheid.

Dat was de aanleiding om mij uitgebreid te verdiepen in het onderwerp hoogbegaafdheid. Naast de informatie die ik zocht met betrekking tot onze dochter, vond ik veel persoonlijke herkenning en de sterke wens om me ook in mijn werk op dit vakgebied te gaan bezighouden.

Ik volgde meerdere postacademische cursussen om mij beroepsmatig meer te specialiseren en raakte nog enthousiaster. Zo enthousiast dat ik besloot mijn eigen praktijk te beginnen.

Bureau Bloeiwijs

Na de nodige voorbereidingen, startte ik in 2020 met Bureau Bloeiwijs. Ik had het geluk dat ik een vliegende start kon maken. Geke Maes, eigenaar van Gekend Talent, had besloten te stoppen met haar praktijk op het vlak van meer- en hoogbegaafde kinderen. We bleken dezelfde visie op hoogbegaafdheid te hebben en kwamen overeen dat ik haar praktijk zou overnemen. Zo kon ik voortbouwen op haar jarenlange ervaring en gebruik maken van haar omvangrijke bibliotheek met test- en trainingsmateriaal.

Ik werk vanuit een praktijk aan huis. Zo bied ik een vertrouwde, laagdrempelige plek aan kinderen en jongeren. Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren zich op hun gemak voelen. Een ruimte die prettig aanvoelt is daarbij onmisbaar. De praktijkruimte is daarom ingericht met frisse, lichte kleuren, om een comfortabele rustige plek te bieden voor psychologisch onderzoek.

Ik ben aangesloten bij het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en houd mijn expertise up-to-date door regelmatige postacademische cursussen en opleidingen te volgen.

Ik heet jullie graag welkom in mijn praktijk!

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?